Kabul olmuş bir haccın (hacc-ı mebrur) karşılıgı da ancak cennettir...

Hadis- i Şerif

Berlin Kafilesi Mekke-i Mükerreme karşılama | Hac 2018 Berlin Kafilesi Mekke-i Mükerreme karşılama | Hac 2018