Kabul olmuş bir haccın (hacc-ı mebrur) karşılıgı da ancak cennettir...

Hadis- i Şerif

Almanya Almanya Kafilelerimiz

Merkez 2/3 Haftalar Merkez Kafilelerimiz

Avusturya Avusturya Kafilelerimiz

Fransa Fransa Kafilelerimiz

Hollanda Hollanda Kafilelerimiz

İsviçre İsviçre Kafilelerimiz

Danimarka Danimarka Kafilelerimiz

IGMG Hadsch-Umra und Reisen GmbH ile 2019 Hac Hatirası Hac Hatırası 2019