Kabul olmuş bir haccın (hacc-ı mebrur) karşılıgı da ancak cennettir...

Hadis- i Şerif

Ruhr A Kafilesi Uhud Ziyareti Medine-i Münevvere | Hac 2018 Ruhr A Kafilesi Uhud Ziyareti Medine-i Münevvere | Hac 2018